Интерактивната мапа како визуелен алат за прикажување на важни места и локации во близина на објектот.

Маркери за локација: Картата може да вклучува маркери за значајни локации, како станици за јавен превоз, училишта, болници, трговски центри итн.

Панели со информации: Кликањето на секој маркер често отвара панел со информации кои обезбедуваат детали за блиската локација. Ова може да го вклучува името, типот на објектот, растојанието од објектот и понекогаш дополнителни информации како оценки или рецензии.

Опции за пребарување и филтрирање: Корисниците може да пребаруваат на мапата за одредени типови на места (на пример, ресторани, училишта, продавници).
пример: (Интерактивна мапа која што ја работевме ние како подизведувачи за bwsg, Austria)

Прилагодување: Мапата може да им дозволи на корисниците да ја прилагодат нивната гледна точка, да изберат кои типови места да се прикажат, мапата е прилагодена за секакви уреди

Интеграција со огласи за имоти: Во контекстот на продажбата на станови, интерактивната мапа често е интегрирана со огласите за станови, овозможувајќи на потенцијалните купувачи да го истражуваат не само објектот, туку и неговата околина.

Кориснички пријатен интерфејс: Интерфејсот треба да биде интуитивен, овозможувајќи лесно снаоѓање на корисниците по мапата и пристапување до релевантни информации.