Контактирајте не за Веб, Графички Дизајн, Дигитален Маркетинг!

Креатика Медиа дооел

ЕМБС: 7343809

ЕДБ: MK4057019545055

Денарска с-ка: 300000004337876

Депонент: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Адреса:
бул.Партизански Одреди 83/2-6 1000 Скопје, Македонија
Контакт:
Чедо Најдески
Тел 1: 078 44 08 45
Тел 2: 070 37 38 28
mail: kreatika@kreatika.mk

Буџет: